Conditii de utilizare

Secțiunea „Conditii de utilizare" reprezintă Contractul cu care sunteți de acord pentru a deveni client Soft Expert. Folosirea serviciilor Host Expert implică acceptul dumneavoastră implicit, în totalitate, necondiționat și fără excepție asupra tuturor termenilor și condițiilor menționate în aceste documente, incluznd „Condiții de utilizare".

1. Furnizarea serviciilor

1.1 Host Expert este un serviciu al Soft Expert SRL, pus la dispoziția clienților prin intermediul site-ului www.host-expert.ro. În acest sens, pe tot parcusul secțiunii „Condiții de utilizare", prin Host Expert se va înțelege societatea Soft Expert SRL.

1.2 Host Expert va furniza clientului serviciile aşa cum sunt prezentate pe site, respectând specificaţiile tehnice afişate, după confirmarea plăţii pentru cel puţin o lună în avans. Host Expert îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii pe baza oricăror criterii, în orice moment. Prin aceasta se înțelege totodată şi terminarea unilaterală a oricăror servicii din orice motive consideră că este cazul, incluzând, dar nefiind limitate la, încălcarea de către client a oricăror clauze prezente în „Condiţii de utilizare".


2. Folosirea serverelor

2.1 Serviciile oferite pe acest site pot fi folosite doar în scopuri legale.

2.2 Acest site se ocupă exclusiv cu serviciile specifice unui centru de date. La achiziţionarea oricărui server dedicat sau server virtual sau a unor servicii de tip cloud sau similare cu cele menționate, clientului îi va fi furnizată parola de acces la serviciile achizitionate. Din momentul transmiterii parolei către client, serviciile, conţinutul datelor găzduite şi securitatea lor devin în întregime responsabilitatea clientului, acesta fiind singurul răspunzator pentru ele.

2.3 Fără acordul scris al Host Expert sunt interzise servicii de: proxy servers, streaming, IRC, "file hosting", trackere, huburi Direct Connect, site-uri pornografice, precum şi cele de găzduire de orice fel, în regim gratuit şi/sau public.

2.4 Sunt interzise fără excepţie pe oricare server rularea următoarelor servicii şi site-uri: software de flood, software de sniffing/cracking/hacking, software de SPAM sau UCE, boţi şi/sau servere IRC, servere sau clienţi torrent, servere sau clienţi Direct Connect, servere proxy sau orice aplicații similare. De asemenea, este interzisă folosirea serverelor în scopul trimiterii de SPAM sau UCE, cu sau fără voia clientului. Este interzisă rularea de jocuri real-time sau aplicaţii CPU intensive pe toate serverele virtuale. Acest lucru duce la suspendarea imediată a serviciilor contractate, fără posibilitatea de returnare a banilor. Clientul înţelege şi este de acord că securizarea serverelor dedicate, virtuale, cloud sau similare îi aparţine ca responsabilitate şi că este singurul răspunzator pentru aceasta. Totodată, este interzisă găzduirea oricărui software piratat sau fără drept de licenţă pe serverele contractate.

2.5 Clienţii nu vor stoca pe server conţinut de tipul celor menţionate mai sus şi nici nu îl vor transmite folosind serviciul de e-mail pus la dispoziţe sau prin orice alte mijloace ce implică folosirea mediului de transmisie proprietate a Host Expert, a partenerilor sau furnizorilor lui. Host Expert îşi rezervă dreptul de a determina dacă există date interzise. Host Expert îşi rezervă dreptul de a înlătura orice date fără preaviz şi de a suspenda sau termina (dacă este cazul) unilateral contractul, fără a returna contravaloarea serviciilor.

2.6 Host Expert va acorda suport tehnic clienţilor săi. Suportul tehnic este disponibil 24x7 pentru cereri prin intermediul sistemului de suport sau e-mail. Clientul înţelege şi este de acord că Host Expert va face tot posibilul pentru o cât mai buna funcţionare a serviciilor furnizate, dar că nu este obligat contractual să ofere asistenţă indiferent de problemă. Astfel, o parte din servicii este taxabilă ca şi servicii de tip „Management” și pot fi prestate numai cu acordul clientului, prin achitarea în prealabil a contravalorii acestora. Host Expert îşi rezervă dreptul de a stabili în orice moment dacă un anumit serviciu de suport se încadrează la „Management”.


3. Politica anti-SPAM

3.1 Prin SPAM Host Expert înţelege ORICE EMAIL NESOLICITAT INDIFERENT DE NATURA SA COMERCIALĂ SAU NU. Host Expert interzice tuturor clienţilor trimiterea de SPAM. Host Expert va suspenda contul clientului în cazul în care acesta trimite SPAM. Clientul va plati un cost de 50 € plus TVA pentru delistarea fiecarui IP din bazele de date antispam. Redeschiderea contului se taxează cu 100 € plus TVA și include taxele administrative aferente. Pentru abuzuri repetate contul clientului va fi închis fără posibilitatea de returnare a contravalorii serviciilor.

3.2 Pentru a raporta orice abuz de tip SPAM vă rugăm să contactați: abuse@soft-expert.info.


4. Despre plăți

4.1 Toate serviciile de pe acest site se plătesc cu cel puțin o lună în avans, conform facturii proforma care este emisă la începutul fiecărei luni contractuale sau la achiziționarea unui serviciu recurent sau nerecurent. Prin servicii recurente se înţelege serviciile care se plătesc în avans pe o periodă determinată de timp și care implicit expiră după ce au fost prestate pe acea perioadă, pentru prelungirea lor fiind necesară achitarea facturii următoare.

4.2 Host Expert acceptă doar plăţi prin transfer bancar. Toate preţurile afişate pe site sunt în EURO şi nu includ TVA. Plata se face la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

4.3 Toate plăţile trebuie făcute înainte de data reînnoirii serviciului achiziţionat. Serviciul se consideră reînnoit în momentul confirmării plăţii.

4.4 Plăţile pot fi făcute în EURO sau RON. Pentru mai multe informaţii referitoare la plăţi, accesați meniul „Politica de facturare și plăți”.

4.5 Clientul este de acord să primească e-mailuri informative de la administratorii Host Expert referitoare la starea contului, precum şi orice alte informaţii legate de Host Expert.


5. Transfer de date şi resurse partajate

5.1 Clientul înţelege şi este de acord că resursele reţelei pe care o foloseşte sunt limitate şi partajate. În acest scop, pot fi oricând impuse limite asupra oricăror resurse de către personalul administrativ. În cazul în care un server este închis pentru depăşiri ale resurselor partajate. Host Expert îşi rezervă dreptul de a returna clientului sumele restante până la terminarea contractului, dacă acesta a plătit în avans pe o perioadă mai mare de o lună, minus taxa de administrare a returnării banilor în valoare de 10 € + TVA.

5.2 Toate serverele trebuie să rămână în limitele achiziţionate. Host Expert înţelege că în cazul unor clienţi colocaţi există posibilitatea ca traficul alocat să fie depaşit prin vârfuri. Aceste depăşiri nu vor fi taxate suplimentar, cu condiţia să fie de scurtă durată, să nu fie dese şi să nu fie trafic susţinut. Host Expert îşi rezervă dreptul de a decide subiectiv asupra a ce constituie depăşiri de trafic sau depăşiri de orice tip de consum.

5.3 În cazul clienților cu trafic limitat, depăşirile de trafic vor fi taxate cu condiţia ca acest lucru să fie specificat contractual între client şi Host Expert. În caz contrar, depăşirile de trafic duc la suspendarea serviciului până la data resetării contorului de trafic.

5.4 În cazul în care se constată depăşiri ale resurselor alocate pentru un anumit server, Host Expert va limita pe o perioadă nedeterminată resursele partajate asupra cărora consideră că s-a produs un abuz din partea clientului. Clientul este de acord să primească de la Host Expert pe e-mail și/sau SMS oferta comercială pentru un posibil upgrade.

5.5 În cazul comenzilor online, clienţii pot să îşi închidă conturile prin notificare prealabilă cu minim 30 zile înainte ca aceasta să producă efecte sau prin cerere făcută din contul client cu minim 30 zile înainte ca aceasta să producă efecte. Toate plăţile făcute în avans devin nerambursabile.


6. Trafic necontorizat

6.1 În cazul serverelor cu trafic necontorizat nu se aplică limitări în funcție de cantitatea de date transferată în perioada contractată.

6.2 În cazul serverelor dedicate din gama „VDS personal” viteza de transfer garantată este de 100 Mbps simetric total (50 Mbps download/50 Mbps upload).

6.3 În cazul serverelor dedicate din gama „VDS Business” si „Best Price" viteza de transfer garantată este de 150 Mbps simetric total (75 Mbps download/75 Mbps upload).

6.4 În cazul serverelor dedicate din gama „Best Value” viteza de transfer garantată este de 200 Mbps simetric total (100 Mbps download/100 Mbps upload).

6.5 În cazul serverelor dedicate din gama „Best Performance" viteza de transfer garantată este de 250 Mbps simetric total (125 Mbps download/125 Mbps upload).

6.6 În cazul în care un client deține mai multe servere dedicate, viteza de transfer garantată totală pentru întreg ansamblul de servere dedicate este cea mai mare valoare a vitezei garantate aplicabilă celui mai performant server conform punctelor 6.2, 6.3 , 6.4 și 6.5.

6.7 În cazul tuturor serverelor, viteza maximă de transfer este cea specificată pe site, în Anexa 1 a contractului scris sau în fișa tehnică a produsului sau serviciului.


7. Trafic contorizat

7.1 În cazul sistemelor cu trafic contorizat viteza maximă de acces este cea specificată pe site, în Anexa 1 a contractului scris sau în fișa tehnică a produsului sau serviciului. La depășirea traficului sistemul se suspendă pe o perioadă nedeterminată. Repunerea în funcțiune a sistemului suspendat se poate face numai în baza upgrade-ului către un sistem cu trafic superior sau către orice sistem cu trafic necontorizat.


8. Recuperarea datelor

8.1 Clientul întelege că indiferent de soluțiile de backup disponibile sau nu prin intermediul serviciilor Host Expert, el este singurul responsabil pentru efectuarea copiilor de siguranță pe propriile sisteme a datelor stocate prin intermediul oricărui serviciu contractat.

8.2 Recuperarea datelor în caz de corupere a lor (matrice RAID defectă și nereparată, harduri defecte etc.) este un serviciu opțional. Tariful acestui serviciu este de 200 euro fară TVA. Serviciul se pune la dispoziția clientului la cerere. Dupa ce datele au fost recuperate cu succes sau doar parțial, clientul poate fi de acord sau nu cu plata facturii. Plata facturii implică acceptul clientului pentru ca datele recuperate să fie livrate în forma recuperată. Host Expert nu oferă nicio garanție pentru conformitatea completă sau parțială a datelor recuperate cu originalul.

8.3 În cazul în care clientul dorește recuperarea datelor (backup) de pe orice sistem suspendat sau nu prin intermediul personalului tehnic al Host Expert, acest serviciu se taxează în avans cu 20 euro plus TVA.

 

9. Upgrade

9.1 Upgrade-ul reprezintă trecerea la un serviciu superior față de cel contractat.

9.2 Clienții pot face upgrade în orice moment la oricare serviciu achizitionat în limita posibilităţilor tehnice şi conform ofertei Host Expert. Factura următoare va include plata noului pachet la care s-a facut upgrade.

9.3 Upgrade-ul are efect imediat după ce diferenţa de preţ este platită de către client şi confirmată, în limita posibilităţilor tehnice şi disponibilităţii echipamentelor necesare la furnizori.


10. Downgrade

10.1 Downgrade-ul reprezintă trecerea la un serviciu inferior față de cel comandat.

10.2 Pentru a putea downgrada un serviciu curent, acesta trebuie să fi fost folosit pe o perioadă minimă de 3 luni. Downgrade-urile la intervale mai mici de 3 luni nu sunt acceptate.


11. Limitarea răspunderii

11.1 Host Expert precum şi oricare din angajaţii firmei nu pot fi traşi la răspundere pentru niciun fel de daune şi/sau prejudicii directe sau indirecte suferite de client. Host Expert nu oferă niciun fel de garanţii în privinţa serviciilor oferite pentru oricare scop determinat sau nedeterminat.


12. Litigii

12.1 Părțile vor încerca să rezolve orice nemulțumire pe cale amiabilă în termen de 15 zile de la ivirea acesteia. Pentru a fi luată în considerare orice comunicare între părți se va transmite numai în scris.

12.2 În caz că părțile nu pot ajunge la un consens, ele se vor putea adresa instanței. Instanța competentă este cea din orașul în care furnizorul își are sediul.

 

13. Amendamente

13.1 Clientul înţelege şi este de acord ca Host Expert să poată modifica acest Contract unilateral şi fără preaviz dacă doreşte, clientul fiind obligat să se supună noilor condiţii prevăzute în noul Contract pe următoarele luni în care serviciile sunt prestate pentru a putea beneficia de acestea.

 

14. Dreptul de a ne selecta clienţii 

14.1 Toti clienţii care doresc să folosească serviciile Host Expert trebuie sa fie în deplin acord, în permanenţă, cu termenii acestui document pentru a putea utiliza serviciile Host Expert. 

14.2 Nerespectarea oricăror condiţii de utilizare din acest document este considerată motiv suficient pentru terminarea imediată fără posibilitatea de ramburs parţial sau total al oricărui serviciu contractat. 

Acest site foloseste cookies! Vezi politica de confidentialitate. Am inteles, inchide mesajul. x